10 technologii, które zmienią Małopolskę

„Perspektywa technologiczna Kraków – Małopolska 2020” to projekt zrealizowany przez Krakowski Park Technologiczny, określający kierunki rozwoju województwa małopolskiego. W ramach projektu „Perspektywa technologiczna Kraków – Małopolska 2020” przeanalizowano metodą foresight potencjał regionu związany z różnymi obszarami techniki, aby wypracować wskazówki dla dalszego rozwoju regionu. W wyniku tych prac wyodrębniono 10 kluczowych zastosowań technologicznych o szczególnym znaczeniu dla rozwoju Małopolski:

 1. Budownictwo samowystarczalne energetycznie
 2. Czyste technologie energetyczne
 3. Inżynieria materiałowa i nanotechnologie dla zastosowań specjalnych
 4. Inżynieria tkankowa
 5. Leki i technologie miejscowo niszczące nowotwory
 6. Monitoring i kontrola stanów chorobowych
 7. Usprawnienie procesu leczenia w oparciu o analizę danych
 8. Bezdotykowy interfejs komputerowy
 9. Systemy inteligentne
 10. Uniwersalny dostęp do informacji

Zostały one przyporządkowane do jednej z trzech grup w sposób podany poniżej:

 • bezpieczeństwo i komfort życia (1 – 3)
 • medycyna i zdrowie (4 – 7)
 • informacja i wizualizacja (8 – 10)

ściągnij pdf  Raport końcowy Małopolska 2020

Fundacja „Instytut Mikromakro” wydała raport końcowy tego projektu pod numerem ISBN 978-83-62824-00-7 „Perspektywa technologiczna Kraków – Małopolska 2020. Wyzwania rozwojowe” w ramach konsorcjum z firmami Infostrategia Sp. J. Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba oraz IDC Polska po otrzymaniu zamówienia publicznego od Krakowskiego Parku Technologicznego SA. Jej współautorami są współzałożyciele Instytutu: Andrzej Gontarz, Sławomir Kosieliński (raport ukazał się pod jego redakcją) oraz Piotr Rutkowski.

 

Related posts: