Monthly Archives: maja 2011

Stanowisko w sprawie projektu rządowej strategii „Sprawne Państwo 2020”

Strategia nie odnosi się do nowych trendów w rozwoju administracji wspieranej przez techniki informacyjne i komunikacyjne i jest nienowoczesna z perspektywy kierunków rozwoju proponowanych w strategii UE Europa2020 i inicjatyw […]

Czytaj dalej >>

Miasta potrzebują informacji i analiz

Dostęp do wysoko przetworzonych informacji i analiz staje się kluczowym czynnikiem rozwoju aglomeracji miejskich. Coraz lepiej rozumieją to również władze polskich miast. Dostęp do danych umożliwiających sprawną obsługę mieszkańców i […]

Czytaj dalej >>