Monthly Archives:

Roboty w przestrzeni publicznej – in statu nascendi

Raport powstał w ramach programu strategicznego „Piec żywiołów. Wolność, informacja, bezpieczeństwo”. Celem programu była diagnoza wyzwań i dobrych praktyk związanych z wykorzystaniem systemów inteligentnych w zarządzaniu kryzysowym i działaniach militarnych. […]

Czytaj dalej >>

konferencja radioExpo

nasza fundacja udzieliła patronatu honorowego konferencji radioExpo, która odbędzie się w dniu 8 października w hotelu Novotel Airport

Czytaj dalej >>