Drony nad Polską

Konwersatorium „Samoloty bezzałogowe (drony) w zarządzaniu kryzysowym i działaniach militarnych" 18 marca w Collegium Civitas od 14 do 16 (aula A)

Trwa międzynarodowa debata o użytkowaniu samolotów bezzałogowych (dronów) na rzecz bezpieczeństwa militarnego i pozamilitarnego. Uważamy, że czas podjąć taką dyskusję również w Polsce w związku z Planem Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP.

Jakie stoją wyzwania prawne,  etyczne i techniczne w związku z programem wyposażenia polskiej armii w drony? W jakim stopniu służby zarządzania kryzysowego mogą i powinny korzystać z samolotów bezzałogowych? Czy drony mogą wpłynąć na przebieg konfliktów zbrojnych? Czy są efektywne kosztowo? Jaka infrastruktura teleinformatyczna jest potrzebna, by przetworzyć pozyskane gigabajty danych?

Ani chybi, roboty na wojnie zmieniają jej oblicze. Czy to dotyczy również działań w klasycznym systemie reagowania kryzysowego?

Oto zagadnienia, które postawimy na konwersatorium „Samoloty bezzałogowe (drony) w zarządzaniu kryzysowym i działaniach militarnych" 18 marca w Collegium Civitas od 14 do 16 (aula A).

Do udziału w dyskusji zaprosiliśmy:

  • dr. Adama Bodnara, wiceprezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
  • ppłk. Romana Bogackiego z Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON
  • Wojciecha Komorniczaka, dyrektora ds. rozwoju naukowego i nowych technologii WB Electronics S.A.
  • dr. Krzysztofa Liedela, zastępcę dyrektora Departamentu Prawnego i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego
  • Irminę Pacho z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
  • Jakuba Ryzenko, dyrektora Centrum Informacji Kryzysowej Centrum Badań Kosmicznych
  • dr. inż. Mikołaja Sobczaka z Politechniki Poznańskiej (projekt PROTEUS)
  • komandosów JW NIL, podległych Dowództwu Wojsk Specjalnych.

Konwersatorium poprowadzi Sławomir Kosieliński, zastępca dyrektora Ośrodka Badań nad Przyszłością CC, Fundacja „Instytut Mikromakro”.

Collegium Civitas
Pałac Kultury i Nauki, XII piętro
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
tel.: (+48 22) 656 71 87/88
fax: (+48 22) 656 71 75
e-mail: promocja@collegium.edu.pl

Related posts: