Raporty

raport Instytutu Mikromakro – Rynek dronów w Polsce edycja 2017

Rynek można podzielić pod kątem dominującej działalności: handel, produkcja i usługi, w tym szkolenia. Chociaż wciąż dominuje handel (55% w 2016 r; 62% w 2015 r.), to istotny wzrost obserwujemy w usługach (33% w 2016 r.; 17% w 2015 r.), ale zarazem odnotowujemy […]

Czytaj dalej >> Read More...

Rynek dronów w Polsce 2015

Na stronie www.5żywiołów.pl prezentujemy nowy raport Instytutu Mikromakro podsumowujący tegoroczną edycję programu 5 żywiołów Rynek dronów w Polsce 2015

Czytaj dalej >> Read More...

Roboty w przestrzeni publicznej – in statu nascendi

Raport powstał w ramach programu strategicznego „Piec żywiołów. Wolność, informacja, bezpieczeństwo”. Celem programu była diagnoza wyzwań i dobrych praktyk związanych z wykorzystaniem systemów inteligentnych w zarządzaniu kryzysowym i działaniach militarnych. […]

Czytaj dalej >> Read More...

raport Instytutu Mikromakro – człowiek maszyna bezpieczeństwo

„Mówi się, że podczas I wojny światowej trzeba było zużyć 10 tys. sztuk amunicji, by zabić jednego człowieka” – przypominają George Friedman i Robert D. Kaplan z amerykańskiego think-tanku Stratfor. […]

Czytaj dalej >> Read More...

energetyka w gminie

przewodnik dla gmin w sprawach optymalizacji zakupu energii i energetyki odnawialnej

Czytaj dalej >> Read More...

Potencjał Gdańska w zakresie inteligentnego miasta

 Raport Instytutu Mikromakro Raport został wykonany na zamówienie miasta Gdańska, w ramach prac podsumowujących Kongres „Zarządzanie metropoliami w XXI wieku”, który odbył się w dniach 26-27 listopada 2012 roku w […]

Czytaj dalej >> Read More...

Ochrona zdrowia w Polsce 2020 – Scenariusze funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej po wdrożeniu usług e-Zdrowia

raport Instytutu Mikromakro W ramach naszego strategicznego programu  „Społeczna akceptacja technik informacyjnych i komunikacyjnych”, zajęliśmy  się problematyką zastosowania narzędzi ICT w organizacji systemu ochrony zdrowia, będącego jednym z podstawowych obszarów […]

Czytaj dalej >> Read More...

TETRA dla Polski – modele biznesowo organizacyjne

raport Instytutu Mikromakro   Budowa i wdrożenie jednolitego ogólnokrajowego systemu łączności dla służb porządku publicznego i ratowniczych to dla każdego państwa złożone wyzwanie. Dla wielu różnych odmiennie regulowanych i finansowanych […]

Czytaj dalej >> Read More...

10 technologii, które zmienią Małopolskę

„Perspektywa technologiczna Kraków – Małopolska 2020” to projekt zrealizowany przez Krakowski Park Technologiczny, określający kierunki rozwoju województwa małopolskiego. W ramach projektu „Perspektywa technologiczna Kraków – Małopolska 2020” przeanalizowano metodą foresight […]

Czytaj dalej >> Read More...