Stanowiska

Instytut Mikromakro o „Strategii cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2016-2020” konsultacje 29.09. – 7.10.2016

Komentarz Instytutu Mikromakro do dokumentu „Strategia cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2016-2020” przedstawiona  przedstawiona przez Ministra Cyfryzacji do konsultacji 29.10.2016

Czytaj dalej >> Read More...

założenia cyberstrategii RP – Ministerstwo Cyfryzacji

Komentarz fundacji Instytut Mikromakro do dokumentu Założenia strategii cyberbezpieczeństwa dla Rzeczypospolitej Polskiej zaprezentowanej przez Ministra Cyfryzacji do konsultacji 23 lutego 2016 roku

Czytaj dalej >> Read More...

Rekomendacje Fundacji Instytut mikroMAKRO dotyczące zarządzania informacją w miastach

Opracowane na podstawie wniosków z debaty „Miejskie big data. Skarby znalezione w złożach danych” zorganizowanej w dniu 11 kwietnia 2013 r. we współpracy z Urzędem Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy […]

Czytaj dalej >> Read More...

Strategia cyberbezpieczeństwa UE

Opinia Fundacji Instytut Mikromakro w sprawie dokumentu "Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej: otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń" sporządzona w związku z konsultacjami Ministra Administracji i Cyfryzacji EU strategia cyberbezpieczenstwa

Czytaj dalej >> Read More...

Polityka ochrony cyberprzestrzeni RP

Wspólne stanowisko Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń i Instytutu Mikromakro, w sprawie rządowego projektu „Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni RP”. Projekt został opublikowany przez Ministerstwo Administracji i cyfryzacji w ramach publicznych konsultacji. […]

Czytaj dalej >> Read More...

ACTA

Gorące emocje wywołane w Polsce przez porozumienie ACTA pokazują dobitnie, że sposób zarządzania państwem, jest anachroniczny i nie przystaje do wyzwań cyfrowej demokracji bezpośredniej. W rezultacie nieodpowiedzialnego działania polskiego rządu, […]

Czytaj dalej >> Read More...

Stanowisko w sprawie projektu rządowej strategii „Sprawne Państwo 2020”

Strategia nie odnosi się do nowych trendów w rozwoju administracji wspieranej przez techniki informacyjne i komunikacyjne i jest nienowoczesna z perspektywy kierunków rozwoju proponowanych w strategii UE Europa2020 i inicjatyw […]

Czytaj dalej >> Read More...

Stanowisko w sprawie rządowego systemu informacji

Opinia o dokumencie „Opis funkcjonalny Rządowego Systemu Informacji” Rządowy System Informacji – stanowisko Instytutu Mikromakro

Czytaj dalej >> Read More...

Stanowisko w sprawie blokowania dostępu do Internetu

Fundacja „Instytut Mikromakro” wyraża dezaprobatę dla sposobu przygotowania propozycji ustawowych, mających uregulować bezpieczne korzystanie z Internetu. Granice wolności w Interneci- stanowisko Instytutu Mikromakro

Czytaj dalej >> Read More...