Instytut Mikromakro współzałożycielem Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych

Instytut Mikromakro zaangażował się w utworzenie Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych  – związku pracodawców, którego zebranie założycielskie odbyło się w Warszawie w dniu 22 marca 2017. Instytut Mikromakro będzie członkiem honorowym nowej organizacji.

 

fotorelacja z zebrania założycielskiego

 

 

Related posts: