Miasta potrzebują informacji i analiz

Dostęp do wysoko przetworzonych informacji i analiz staje się kluczowym czynnikiem rozwoju aglomeracji miejskich. Coraz lepiej rozumieją to również władze polskich miast.

Dostęp do danych umożliwiających sprawną obsługę mieszkańców i wykonywanie stałych zadań administracyjnych to już dzisiaj za mało. Potrzebne są informacje, które ułatwią lepsze zarządzanie miastem i planowanie jego rozwoju. Dzięki takim informacjom można podejmować lepsze decyzje strategiczne, lepiej planować budżet i zarządzać finansami, lepiej zarządzać ruchem ulicznym i komunikacją miejską, lepiej gospodarować środkami na oświatę, lepiej wykorzystywać istniejącą infrastrukturę komunalną. Computerworld 10 maja 2011

Related posts: