Miejskie big data. Skarby znalezione w złożach danych

Wspólnie z Panem Piotrem Guziałem, Burmistrzem Dzielnicy Ursynów M. St. Warszawy, organizujemy 11 kwietnia w ursynowskim ratuszu debatę na temat warunków efektywnego wykorzystania miejskich zasobów informacyjnych w procesie zarządzania miastem. Wezmą w niej udział przedstawiciele kilku największych miast polskich: Gdańska, Lublina, Łodzi, Poznania, Wrocławia i Warszawy.

W naszej ocenie olbrzymie ilości danych przetwarzane przez urzędy i jednostki miejskie są wykorzystywane głównie do celów operacyjnych jak np. wydania decyzji administracyjnej czy wykonania usługi publicznej. Tymczasem, w zasobach tych kryje się wiele cennych informacji, które mogą mieć strategiczne znaczenie dla miasta – dla podejmowania optymalnych decyzji przez zarząd miasta, prowadzenia skutecznej polityki miejskiej w danej dziedzinie czy też długofalowego planowania rozwoju aglomeracji.

Chcemy poprzez spotkanie w Warszawie zainicjować dyskusję na temat perspektyw jak najlepszego wykorzystania zasobów informacyjnych miast dla sprawnego zarządzania ich rozwojem i tworzenia dogodnych warunków życia dla mieszkańców. Z jednej strony, chcielibyśmy zidentyfikować najważniejsze problemy rozwojowe największych polskich miast i związane z tym potrzeby informacyjne. Z drugiej strony – określić stan i zawartość miejskich systemów informacyjnych oraz zastanowić się wspólnie w jakim zakresie i na jakich zasadach mogłyby one posłużyć do rozwiązania najważniejszych wyzwań miejskich. Chcemy także podjąć próbę scharakteryzowania wymogów i warunków rozwoju miejskiej infrastruktury teleinformatycznej, aby mogła jak najsprawniej służyć realizacji potrzeb informacyjnych.

Poniżej program spotkania.

MIEJSKIE BIG DATA. SKARBY ZNALEZIONE W ZŁOŻACH DANYCH

Debata na temat zasad efektywnego wykorzystania miejskich zasobów informacyjnych 

CZWARTEK, 11 KWIETNIA 2013 r.

WARSZAWA-URSYNÓW, Urząd Dzielnicy Warszawa-Ursynów (sala obrad, I piętro), Aleja Komisji Edukacji Narodowej 61 (Metro "Imielin") 

11.00-11.05 – Rozpoczęcie spotkania, powitanie gości  – Andrzej Gontarz, Fundacja Instytut Mikromakro

11.05-11.15 – Rola dostępu do informacji w zarządzaniu miastem – Piotr Guział, Burmistrz Dzielnicy Ursynów

11.15-11.30 – Strategiczne kierunki rozwojowe w polskiej polityce miejskiej – Izolda Buzar, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego  

11.30-12.05 – Syntetyczne prezentacje problematyki strategicznego zarządzania informacją w poszczególnych miastach – (Barbara Szymańska – Gdańsk, Grzegorz Hunicz – Lublin, Przemysław Janczak – Łódź, Wojciech Kasprzak – Poznań, Dariusz Jędryczek – Wrocław, Radosłąw Bojaczuk – Warszawa)

12.05-12.15 – Proponowane zasady korzystania z informacji publicznej – Maciej Groń, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

12.15-12.35 – Przerwa kawowa

12.35-12.40 – Jaką wartość ma informacja. Wprowadzenie do tematyki dyskusji – Andrzej Gontarz, Fundacja Instytut Mikromakro

12.40-12.55 – Kiedy miasto może nazwać się inteligentnym – Artur Tracz, Cisco

12.55-14.10 – Dyskusja na temat warunków niezbędnych do efektywnego wykorzystania informacji w procesach zarządzania miastem i planowania jego rozwoju – prowadzenie: Andrzej Gontarz, Sławomir Kosieliński

14.10-15.00 – Obiad 

Related posts: