Obywatele versus korporacje. Czy energetyka rozproszona wzmocni kapitał społeczny Polaków?

Z prof. dr hab. inż. Janem Popczykiem, dyrektorem Centrum Energetyki Prosumenckiej Politechniki Śląskiej rozmawia Sławomir Kosieliński Gliwice, 7 listopada 2013 r. [1h23min] wywiad dla portalu Wszechnica

Energetyka rozproszona obejmuje bardzo duży zakres technologii energetycznych małej skali do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i paliw płynnych do ich lokalnego wykorzystania. W Polsce jesteśmy świadkami najgłębszej od stu lat przebudowy energetyki. Przebudowa struktury energetycznej na świecie trwa już kilka lat, szczególnie w Niemczech, Francji, Stanach Zjednoczonych. Nierzadko mówi się o rewolucji w sektorze energetycznym. Jakie są cechy tej rewolucji? Czemu ma ona służyć? Czym jest energetyka inteligentna?

Czy energetyka rozproszona wzmocni kapitał społeczny Polaków?

Related posts: