Podsłuchiwanie demokracji

Piotr Rutkowski w Computerworld

Zdobywanie informacji jest podstawowym atrybutem służb specjalnych i policyjnych, ale czy obywatele ufają, że państwo robi tylko to, co niezbędne, i nie wykorzysta swych uprawnień przeciwko nim?