Polityka ochrony cyberprzestrzeni RP

Wspólne stanowisko Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń i Instytutu Mikromakro, w sprawie rządowego projektu „Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni RP”. Projekt został opublikowany przez Ministerstwo Administracji i cyfryzacji w ramach publicznych konsultacji.

Stanowisko w sprawie projektu polityki ochrony cyberprzestrzeni

Related posts: