Polityka ochrony cyberprzestrzeni

We wszystkich państwach i na forach międzynarodowych trwa debata na temat ochrony cyberprzestrzeni. Również w Polsce niezbędne jest podjęcie działań o charakterze instytucjonalnym, organizującym współpracę sektora publicznego i prywatnego, by zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa obywateli, gospodarki i państwa. 

Komisja Europejska opublikowała w lutym wspólnie z Wysokim Przedstawicielem UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa strategię cyberbezpieczeństwa UE. Niezależnie od zaplanowania przedsięwzięć zmierzających do koordynacji polityki cyberbezpieczeństwa i poprawy wymiany informacji o zagrożeniach w ramach Unii Europejskiej, wyrażonych przepisami projektu dyrektywy opublikowanej razem ze Strategią, Komisja Europejska określa cały szereg zadań, które powinny być podjęte niezwłocznie na różnych poziomach przez państwa członkowskie, przedsiębiorców których działanie zależy od cyberbezpieczeństwa oraz odpowiedzialne za bezpieczeństwo instytucje europejskie.

Rządowa polityka ochrony cyberprzestrzeni to zalecenia dla administracji jak się chronić przed naruszeniami bezpieczeństwa w sieci i potencjalnymi atakami terrorystycznymi. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej przyjęty przez Radę Ministrów odnosi się również do przedsiębiorców i środowisk naukowych.

  • W jaki sposób przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe mogą pomóc w realizacji wyzwań, związanych z ochroną cyberprzestrzeni?
  • Jakie rozwiązania instytucjonalne w Polsce powinny zapewnić wymianę informacji i wiedzy w sprawach technologii bezpieczeństwa i najlepszych praktyk?
  • Czy licząc się z zorganizowanymi atakami, które mogą stanowić zagrożenie dla gospodarki, bezpieczeństwa obywateli lub funkcjonowania infrastruktury krytycznej państwo może planować działania ofensywne?

Do udziału w debacie zaprosiliśmy przedstawicieli administracji rządowej i przedsiębiorców. Wśród zaproszonych panelistów m.in.: Krzysztof Liedel – Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Mirosław Maj – Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Grzegorz Sowa – Comarch oraz przedstawiciele MSZ, MAiC, KGP, MON, UKE.

Konwersatorium poprowadzi Piotr Rutkowski wiceprezes Fundacji „Instytut Mikromakro”

strona programu 5żywiołów

Related posts: