Potencjał Gdańska w zakresie inteligentnego miasta

 Raport Instytutu Mikromakro

Raport został wykonany na zamówienie miasta Gdańska, w ramach prac podsumowujących Kongres „Zarządzanie metropoliami w XXI wieku”, który odbył się w dniach 26-27 listopada 2012 roku w ramach projektu Miasto Plus. Instytut Mikromakro uczestniczył w przygotowaniu kongresu oraz sporządzeniu raportu końcowego.

Raport, który diagnozuje możliwości stosowania technologii informacyjnych w zarządzaniu miastem i programowaniu jego przyszłości ma być materiałem pomocniczym w pracach nad strategią rozwoju Gdańska do roku 2030.

Instytut Mikromakro prowadzi program badawczy na temat rozwoju inteligentnych miast.

 

Related posts: