Projekt Planu Informatyzacji Państwa 2011-2015 – porządkowanie projektów

Przedsięwzięcia w projekcie Planu Informatyzacji Państwa układają się w skomplikowaną mozaikę projektów, w której trudno dostrzec wizję zmian mogących pociągnąć rozwój cywilizacyjny.

Uzasadnienie do projektu Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 podkreśla już na wstępie potrzebę poszerzonego podejścia do problematyki informatyzacji „jako motoru napędowego rozwoju cywilizacyjnego kraju”. Oznacza to dążenie do informatyzacji państwa, a nie tylko jego administracji publicznej, co podkreśla się jako widoczny mankament wersji planów realizowanych w poprzednich okresach. Już w następnym zdaniu uzasadnienie sygnalizuje jednak nieco dziwacznie brzmiące samoograniczenie. To sugestia, „że poszerzenie formuły dyskusji nad planem w sposób zgodny z nominalnym celem dokumentu w jego bieżącej edycji jest niewykonalne i nieracjonalne”…

Computerworld 22-2011, 6 września 2011

Related posts: