TETRA dla Polski – modele biznesowo organizacyjne

raport Instytutu Mikromakro

 

Budowa i wdrożenie jednolitego ogólnokrajowego systemu łączności dla służb porządku publicznego i ratowniczych to dla każdego państwa złożone wyzwanie. Dla wielu różnych odmiennie regulowanych i finansowanych służb trzeba stworzyć synergie w technicznej organizacji systemów łączności, dostosowując się do ich specyficznych potrzeb.

 Nie powinno się naruszać dorobku doświadczeń zebranych w ich dotychczasowych działaniach, ale należy przełamać niektóre stare nawyki, na przykład do fizycznego posiadania i kontroli infrastruktury, którą teraz lepiej jest współdzielić z innymi. Zapewnienie stabilnego finansowania dużego projektu, bywa niełatwe w konfrontacji z innymi ważnymi celami polityki publicznej w planowaniu budżetu państwa.

Przedsięwzięcia publiczne w sektorze telekomunikacji, nawet jeżeli wiążą je bezkompromisowe wymogi bezpieczeństwa lub obronności państwa, ostatnio coraz częściej planuje się w formie długofalowej współpracy z partnerem prywatnym. Sektor telekomunikacji w ciągu ostatnich lat skomercjalizował się nauczył gospodarki rynkowej. Projekty państwowe, nawet jeżeli nie będą konkurować z rynkiem komercyjnym, muszą uwzględniać realia działalności gospodarczej, bo inaczej nie poradzą sobie z kosztami operacyjnymi i finansowaniem rozwoju. Sektor publiczny podejmując nowe działania w obszarze telekomunikacji może wykorzystać wiedzę sektora prywatnego na temat technologii, budowy infrastruktury, gospodarowania kosztami operatora telekomunikacyjnego, stosowania złożonych instrumentów finansowych. Z wybranym do realizacji przedsięwzięcia partnerem , wspólnie rozstrzyga się kwestie odpowiedzialności operacyjnej, modelu finansowania, zarządzania ryzykiem.  Raport Fundacji Instytut Mikromakro nie określa jaki model współpracy z partnerem prywatnym, dostawcą technologii, integratorem, operatorem lub inwestorem, byłby optymalny w Polsce. To po części wybór polityczny. Państwo decyduje, jak chce kontrolować przedsięwzięcie o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, ochrony mienia, infrastruktury, gospodarki. To także rząd decyduje czy chce dążyć do stworzenia międzynarodowej technicznej platformy współdziałania służb porządku publicznego i ratowniczych sąsiadujących państw. Te wybory muszą być oparte o dobrze przeanalizowane przesłanki. W raporcie chcemy zasygnalizować niektóre obszary tego rodzaju rozstrzygnięć, w oparciu o doświadczenia innych państw.

Przygotowując raport chcieliśmy uniknąć dyskusji na temat kwestii technicznych, np. porównywania parametrów technicznych lub użytkowych, bo mogą to ocenić tylko specjaliści od radiokomunikacji systemów dyspozytorskich. Występujące w raporcie hasła techniczne, służą głównie zilustrowaniu tendencji rynkowych. Chcemy natomiast rozwiać w Raporcie wątpliwości, co do zasadności wyboru cyfrowej technologii TETRA dla ogólnokrajowych sieci porządku publicznego i ratownictwa w wielu państwach, w tym wszędzie w Europie. Na razie poza Polską.

Największą zaletą TETRA cyfrowego systemu opracowanego specjalnie dla służb porządku publicznego i ratunkowych, jest dojrzały stan otwartego standardu i wiele dziesiątków wdrożeń. Standard będzie się ewolucyjnie rozwijał, zaspokajając oczekiwania, co do integracji usług szybkiej transmisji danych, również w nowych generacjach systemów radiokomunikacyjnych np. LTE. Rynek jest ograniczony do zastosowań profesjonalnych, w pewnym stopniu niszowych w porównaniu z masową komercyjną telefonią mobilną. W systemach TETRA widać jednak wyraźnie rynkowe efekty konkurencji, w tym dążenie do interoperacyjności urządzeń różnych producentów, testowanie połączeń sieci sąsiadujących państw, rozwój rynku aplikacji, specjalizowane zastosowania przemysłowe. Dziesiątki forów roboczych, seminariów i konferencji, dają okazję do wymiany doświadczeń na temat budowy i eksploatacji systemów TETRA, rozwoju interfejsów, nowych usług i aplikacji. Żadnego z konkurencyjnych systemów typu dyspozytorskiego nie cechuje podobna energia rozwojowa zbiorowej motywacji dostawców technologii, operatorów i użytkowników sieci rządowych.  W takich warunkach powstają aplikacje i specjalizowane dedykowane rozwiązania techniczne, na które nie byłoby stać pojedynczych użytkowników.


Licencja Creative Commons
TETRA dla Polski & TETRA for Poland by Fundacja Instytut Mikromakro is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Unported License.

 

 

 

Related posts: