Roboty w przestrzeni publicznej – in statu nascendi

Raport powstał w ramach programu strategicznego „Piec żywiołów. Wolność, informacja, bezpieczeństwo”.
Celem programu była diagnoza wyzwań i dobrych praktyk związanych z wykorzystaniem systemów inteligentnych
w zarządzaniu kryzysowym i działaniach militarnych.
W tegorocznej edycji szczególny nacisk położyliśmy na sprawdzenie, czy jesteśmy gotowi na wszechobecność robotów w życiu publicznym. Częścią programu była „Parada Robotów – Droniada 2014”.

Roboty w przestrzeni publicznej

Related posts: