ROCK

2012 – Rokiem Ochrony Cyberprzestrzeni Krytycznej

PREAMBUŁA

  • Mając na uwadze Ustawę z 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła pojęcie cyberprzestrzeni do polskiego porządku prawnego;
  • Przekonani, że należy przygotować rekomendacje dla Prezydenta RP, w jakich okolicznościach można wprowadzić jeden ze stanów nadzwyczajnych w przypadku ataku w cyberprzestrzeni;
  • Pewni, że te rekomendacje należy szeroko poddać pod dyskusję, zarówno w sektorze publicznym jak i wśród przedsiębiorców;
  • Świadomi, że potrzeba sprawdzić gotowość klasycznego systemu zarządzania kryzysowego do reagowania po ataku cybernetycznym podczas treningów i ćwiczeń;
  • Chcąc zwiększyć zaufanie między przedsiębiorcami a sektorem publicznym przy przeciwdziałaniu zagrożeniom z cyberprzestrzeni

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Computerworld (wydawnictwo International Data Group Poland S.A.) i Fundacja „Instytut Mikromakro” ogłaszają rok 2012 Rokiem Ochrony Cyberprzestrzeni Krytycznej (ROCK). Ufamy, że nasze prace w ramach konwersatorium „Pięć żywiołów”, spotkania na konferencjach i seminariach branżowych, których kulminacją stanie się IX konferencja „Wolność i bezpieczeństwo” w dniach 19 – 21 września 2012 r, wraz z przeprowadzonymi nań ogólnopolskim ćwiczeniami z ochrony cyberprzestrzeni, spotka się z Państwa przychylnym przyjęciem.

Zapraszamy zatem do współpracy wszystkie zainteresowane osoby i instytucje, którym zależy na bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej jak i całej cyberprzestrzeni. Niech ten ferment twórczy doprowadzi nas do umiejętnego zarządzania ryzykiem i przewidywania działań w sytuacjach kryzysowych!

Mirosław Maj,
prezes zarządu
Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń,
+48608508702,
miroslaw.maj@cybsecurity.org

 

Tomasz Bitner
redaktor naczelny
Computerworld
+48223217800 Tomasz_Bitner@computerworld.pl

 

Sławomir Kosieliński,
prezes zarządu
Fundacji „Instytut Mikromakro”,
+48502727821,
kosiel@mikromakro.pl

 

ODNOŚNIKI:

  1. ROCK (2) konwersatorium Pięć żywiołów
  2. ROCK (3) IX KONFERENCJA WiB
  3. ROCK2012 mechanizm

Related posts: