Stanowisko w sprawie projektu rządowej strategii „Sprawne Państwo 2020”

Strategia nie odnosi się do nowych trendów w rozwoju administracji wspieranej przez techniki informacyjne i komunikacyjne i jest nienowoczesna z perspektywy kierunków rozwoju proponowanych w strategii UE Europa2020 i inicjatyw wiodących takich jak „Unia Innowacji” czy „Europejska Agenda Cyfrowa”

Sprawne Państwo po staremu

Related posts: