Strategia cybertaktyczna państwa

Piotr Rutkowski w Computerworld

Zaproponowany w założeniach rządowej strategii cyberbezpieczeństwa system reagowania na incydenty, może być sprawny, ale czy wystarczy, by zapewnić szerzej rozumiane bezpieczeństwo?

Related posts: