Wspólnota cyberbezpieczeństwa

Piotr Rutkowski w Computerworld 

Tworząc strategię cyberbezpieczeństwa, czy to na poziomie lokalnym, czy państwowym, trzeba ustalić jak i z kim współpracować zapobieganiu kryzysom, reagowaniu i podejmowaniu działań naprawczych. Ale najpierw trzeba się nauczyć rozumieć.

Related posts: