ZAMEK V zjazd menadżerów ds. bezpieczeństwa „Systemy inteligentne w ochronie gospodarki”

Konferencja 7-8 grudnia w Malborku V zjazd menadżerów ds. bezpieczeństwa ZAMEK „Systemy inteligentne w ochronie gospodarki”.

Próbujemy łączyć cele biznesowe z wymogami bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa. Osiągnięcie odporności to wciąż nowe wyzwania. W sensie dosłownym, kiedy odkrywamy podatności organizacji, za którą odpowiadamy, a także kiedy musimy zaplanować i wdrożyć środki zaradcze.

Niekiedy kosztowne i bez prostego powiązania z bieżącym biznesem. To odnosi się też do nowych rozwiązań prawnych, które państwo wprowadza w słusznym, chociaż odkrytym stosunkowo niedawno przekonaniu, że cyberodporność przedsiębiorstw może mieć znaczenie dla bardzo rozległego otoczenia gospodarczego i społecznego, niekiedy nawet w wymiarze bezpieczeństwa i obronności państwa.

Related posts: