Dr Sławomir Strzykowski został przewodniczącym Rady Programowej Fundacji Instytut Mikromakro

Rada Programowa pod dobrą pieczą

„Poradź się człowieka rozumnego i mądrego; staraj się zawsze być pouczanym przez kogoś, kto więcej wie, zamiast trzymać się własnych przemyśleń” – głosił Tomasz à Kempis, piętnastowieczny teolog i mistyk. Czas zatem na nas, byśmy mogli wsłuchać się w rady życzliwych nam osób i by nasz think-tank z mikro- zmienił się w makro. 

Fundacja Instytut Mikromakro powstała trzynaście lat temu. Organizowaliśmy konferencje o megatrendach technologicznych, wydawaliśmy raporty o rynku robotycznym i dronowym, prowadziliśmy pokazy i konkursy naukowo-technologiczne. Naszym motto jest „Programmamus futura”. Oddaje ono nasze przesłanie, by działać na rzecz społecznej akceptacji dronów, robotów i analizy informacji, szerzej technologii przemysłu przyszłości. Lecz jak  umocnić naszą pozycję i rozszerzyć działalność na skalę międzynarodową? 

Pomoże nam w tym Rada Programowa. Zgodnie z par. 25 Statutu Fundacji Instytut Mikromakro nominację nr 1 do Rady Programowej otrzymał dr Sławomir Strzykowski, właściciel i prezes zarządu m. in. Under Ant, spółki technologicznej rozwijającą sztuczną inteligencję dla dronów. 

Jednocześnie powierzyliśmy dr. Sławomirowi Strzykowskiemu misję przygotowania koncepcji pracy Rady, tematyki, regulaminu oraz złożenia propozycji kandydatur na członków Rady Programowej w terminie do końca października 2022 roku przy ścisłej współpracy z Zarządem Fundacji. Decyzje o trybie wyboru członków Rady Programowej, jej liczebności i kadencyjności podejmuje ostatecznie Zarząd.

Dr Sławomir Strzykowski ma odtąd prawo posługiwać się tytułem Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji Instytut Mikromakro. Gratulujemy! 

Dr Sławomir Strzykowski jest ekspertem w dziedzinie sztucznej inteligencji. Wnosi w wianie 10 lat doświadczeń w Microsoft (Business Intelligence), dwa lata w SAS Institute (Business Analytics). Należy do zaszczytnego grona Microsoft Certified Azure Data Scientist Associate oraz Microsoft Certified Data Analyst Associate. Oprócz spółki Under Ant, zarządza brytyjską firmą AnteYa Ltd. (United Kingdom). 

Facebook
Twitter
LinkedIn